Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Художня виразність мови. Роль засобів художньої виразності в усній народній творчості та у творчості поетів і прозаїків. Учень/учениця:
знаходить в тексті засоби художньої виразності (епітет, метафору, порівняння без вживання терміна);
пояснюєїхнє значення у творах різних жанрів, у створенні художніх образів, описів;
використовує художні засоби у власному мовленні (в описах, розповідях, творах), розуміє їх роль у тексті;
висловлює емоційно-оцінні судження (морально-етичного й естетичного характеру);
обґрунтовує свою думку;
Ставлення автора й читача до зображеного у творі. пояснює ставлення автора до зображеного; висловлює думку про власне ставлення до зображеного, порівнює її з авторською.