Смисловий і структурний аналіз тексту

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Зміст твору і почуття читача/слухача під час читання/слухання. Учень/учениця:
розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час читання/слухання твору; називає події/персонажів твору, які вразили, засмутили, викликали сміх, спонукали до певних дій; пояснює свої думки;
Розвиток подій у творі. визначає події, причини, час і місце подій у творі та як вони пов’язані між собою; підтверджує думку рядками тексту/розповіддю фактів з тексту; наводить приклади фактів, які змінюють хід подій;
Смислові та причиново-наслідкові зв’язки між епізодами, подіями та явищами, подіями та вчинками героїв у творі. встановлює і пояснює смислові зв’язки між епізодами (частинами тексту), подіями і явищами, подіями і вчинками героїв у творі;
встановлює та пояснює за змістом твору причиново-наслідкові зв’язки між подіями, між вчинками героїв (персонажів) (з допомогою вчителя);
Характеристики персонажів характеризує дійових осіб:
оцінює їх вчинки, поведінку, визначає риси характеру персонажів твору (з опорою на перелік назв рис характеру і самостійно); знаходить в тексті слова, вислови, речення, які підтверджують думку читача про героя (персонажа);
пояснює, чого навчає читача вчинок героя (персонажа) твору;
Пейзаж у художньому творі. знаходить в тексті твору й зачитує частину з описом пейзажу; виділяє окремі слова, вислови, які допомагають яскраво уявити картину; використовує їх в розповідях за змістом твору;
встановлює зв’язок між пейзажем і діями та вчинками героями, пояснює цей зв’язок;
Тема й основна думка твору. визначає тему й основну думку твору; пояснює свій вибір;
План тексту (оповідання, казки, статті). складає план оповідання, казки, статті (до 5 пунктів); використовує його для розповіді, різних видів переказу;
Діалог читача з текстом. формулює (під час читання мовчки та вголос) запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору, причини й наслідки подій, взаємозв’язки між ними; озвучує запитання, які виникли під час читання; відповідає на них рядками тексту, своїми словами;
Діалог за змістом прочитаного. провадить діалог (6-7 реплік) з учителем, однокласниками на основі прочитаного.