Формування і розвиток навички читання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Читання вголос.
Читання мовчки.
Учень/учениця:
читає вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови і мовчки (усвідомлено) в оптимальному для розуміння темпі;
Читання й розуміння.
Слухання й розуміння.
називає після прослуховування чи прочитування твору його жанр, персонажів, факти про їхні дії та вчинки, місце та час подій;
Інтонаційні та позамовні засоби виразності читання. готується до виразного читання: обирає та застосовує тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та жанрової специфіки твору;
передає з їхньою допомогою під час читання, декламації, читання в особах, інсценізації різножанрових творів своє та авторське ставлення до змісту твору.