Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Слухання-розуміння художнього та науково-художніх творів (оповідання обсягом 280-300 слів).
Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій (з 6-7 кроків).
Учень/учениця:
називає про що, або про кого йдеться у творі, місце і час дії, послідовність подій у прослуханому тексті;
встановлює причиново-наслідкові зв’язки;
визначає тему і основну думку сприйнятого на слух твору;
розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час слухання твору;
висловлює власну думку про факти, події у сприйнятому на слух тексті;
адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.