Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача до змісту твору

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Роль засобів художньої виразності в усній народній творчості й у творах письменників.
Переносне значення слів.
Настрій твору і засоби художньої виразності.
Слова в тексті для зображення кольорів, форм, звуків природи.
Засоби художньої виразності та настрій читача твору.
Учень/учениця:
знаходить у тексті порівняння, епітети, метафори (без вживання терміну);
пояснює їхнє смислове значення та роль у тексті;
знаходить у тексті слова, що мають переносне значення; пояснює їхнє значення на прикладах;
називає, які почуття викликають у читача використані автором засоби художньої виразності;
встановлює зв’язок між засобами художньої виразності і настроєм твору;
знаходить у тексті слова для зображення кольорів, форм, звуків природи;
пояснює їхнє значення; висловлює думку про почуття, які викликає картина, створена за допомогою цих слів;
використовує у власному мовленні (переказі, словесній картині,розповіді,) засоби художньої виразності;
висловлює оцінні судження естетичного характеру про описи у художньому творі; своє враження, ставлення до прочитаного.