Смисловий і структурний аналіз тексту

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Події у творі й почуття читача/слухача.
Послідовність подій у творі.
Події, дії та вчинки персонажів твору та тема й основна думка твору.
Мотиви поведінки, наслідки вчинків персонажів твору.
Зв’язок між заголовком і темою (головною думкою) твору.
Смислові зв’язки між реченнями, абзацами і частинами тексту; епізодами твору.
План твору (до 4 пунктів).
Елементи розповіді, опису і міркування у творах.
Діалог за змістом прочитаного.
Учень/учениця:
розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час читання/слухання; називає події твору, які їх викликали; пояснює свої думки;
визначає послідовність подій у творі;
упорядковує ілюстрації до частин твору відповідно до послідовності подій у творі;
висловлює здогадки щодо можливого розвитку подій;
визначає на основі аналізу подій, дій і вчинків героїв твору тему й головну думку твору;
з допомогою вчителя визначає і пояснює мотиви поведінки, наслідки вчинків персонажів твору;
знаходить в тексті слова, вислови, речення, які є ключовими для розуміння подій, характеристики персонажів;
прогнозує за змістом твору можливі наслідки дій, поведінки персонажів;
обирає з переліку назви рис характеру дійової особи на основі оцінки їх дій і вчинків;
висловлює оцінні судження морального характеру про події, вчинки персонажів;
називає позитивні й негативні вчинки героїв (персонажів) твору;
наводить відповідні приклади поведінки людей із реального життя;
пояснює зв’язок між заголовком і темою твору; зв’язок між заголовком і головною думкою твору (з допомогою вчителя);
співвідносить головну думку прочитаного із заголовком, з прислів’ям, з ілюстраціями;
знаходить і пояснює зв’язки між реченнями, абзацами і частинами тексту; епізодами твору;
упорядковує пункти плану відповідно до послідовності подій у творі;
доповнює план твору, у якому пропущено назву однієї частини;
складає план до невеликих за обсягом і нескладних за будовою художніх і науково-художніх текстів;
використовує план для переказу прочитаного;
знаходить у тексті твору і читає частину з розповіддю, описом, міркуванням;
формулює запитання за змістом прочитаного про факт, подію, час, місце події, героїв твору; відповідає на запитання щодо прочитаних творів рядками тексту, своїми словами;
підтримує діалог (5-6 реплік) з учителем, однокласниками на основі прочитаного.