Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Словесний малюнок.
Переказ твору.
Творчий переказ з доповненням (зміною) тексту.
Розповідь від імені одного з героїв твору.
Твір-мініатюра про казкових героїв.
Твір-казка.
Власна загадка (лічилка).
Творчі завдання на основі сприймання різних видів мистецтва: творів письменників, художників, композиторів.
Інсценізація прочитаного твору.
Учень/учениця:
створює за змістом прочитаного твору власну словесну картину з використанням засобів художньої виразності (з допомогою вчителя; у групі);
переказує твір детально, стисло, вибірково (з опорою на план, запитання, малюнки);
складає усний творчий переказ (самостійно і в співпраці з учнями) з доповненням/зміною тексту; доповнює зміст прозових і віршованих творів за текстами з пропусками;
складає варіанти кінцівок до літературних казок;
складає усну розповідь від імені одного з героїв твору (самостійно і з допомогою вчителя);
складає усний твір-мініатюру про казкових героїв з 3-4 речень;
складає казки з 5-6 речень, загадки, лічилки за аналогією, зразком (з допомогою вчителя, або самостійно);
порівнює твори письменників, художників, композиторів на одну тему; виконує різноманітні творчі завдання за їх змістом;
бере участь в інсценізації прочитаних творів.