Робота з науково-художніми творами

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Художні й пізнавальні особливості науково-художніх творів.
Пізнавальна наукова інформація.
Художній і науково-художній твір.
Учень/учениця:
називає ознаки науково-художніх творів: наявність художньої і пізнавальної інформації;
визначає смислові частини твору, встановлює між ними зв’язки, складає словесний, малюнковий план, визначає основну думку, переказує зміст;
виокремлює (за допомогою вчителя) науково-пізнавальний матеріал, пояснює його значення для розуміння подій твору, вчинків персонажів; знаходить у тексті слова-терміни та пояснює їхнє значення;
розрізняє художній та науково-художній твори (за наявністю чи відсутністю наукової інформації).