Робота з художніми творами

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Народні героїко-фантастичні (чарівні) казки, їхні особливості.
Вимисел та фантазія у героїко-фантастичних (чарівних) казках.
Герої (персонажі) героїко-фантастичних казок, їхні вчинки, мотиви поведінки.
Добро і зло в казці.
Учень/учениця:
вирізняє героїко-фантастичні казки;
знаходить у змісті (тексті) героїко-фантастичної (чарівної) казки і називає (зачитує) приклади вимислу та фантазії: таємничі, зачаровані, незвичайні предмети, істоти, чудесні перетворення, надзвичайна сила героїв і т.ін.;
правильно визначає, називає героїв чарівних казок;
пояснює, які якості виявляє герой (персонаж), здійснюючи позитивні й негативні вчинки (самостійно і з допомогою вчителя);
висловлює свою оцінку щодо поведінки, вчинків персонажів;
робить висновок про перемогу добра над злом (з допомогою вчителя);
знає сюжети героїко-фантастичних казок, з якими познайомився на уроках читання;
читає напам’ять 1 уривок з казки (без діалогу) 30-35 слів.
Прислів’я і приказки (короткі, влучні, образні вислови повчального змісту). Тематика прислів’їв. Прислів’я і приказки у художніх творах. розпізнає прислів’я і приказки з-поміж інших літературних жанрів;
називає, теми прислів’їв (напр., про працю, навчання);
правильно вибирає з низки прислів’їв таке, що найточніше відображає основну думку твору (на прикладі прислів’їв, які побутують у мовленні переважно у прямому значенні);
розпізнає прислів’я і приказки у тексті художніх творів;
знає напам’ять 5-6 прислів’їв.
Вірші.
Жанрові особливості віршів (рима, ритм, настрій, мелодика, уявні картини). Мова віршів. Тематика дитячих віршів.
називає основні ознаки вірша: наявність рими, ритму, мелодики, поділ на строфи – без вживання терміну) з опорою на текст вірша та знаходить у вірші римовані слова, зачитує строфи;
створює словесні малюнки за змістом вірша;
пояснює, які почуття висловлює поет у творі;
розповідає про власні почуття, які викликав вірш під час слухання чи читання;
наводить приклади віршів, різних за емоційним забарвленням;
називає теми дитячих віршів, які опрацьовувалися на уроках;
обирає темп читання, тон, гучність голосу з урахуванням змісту і мелодики вірша і читає виразно вірш після попередньої підготовки;
читає напам’ять 5 віршів.
Акровірш (акростих) як особлива форма вірша (віршованої загадки), у якому початкові літери рядків, прочитані згори вниз, становлять слово чи словосполучення. практично вирізняє акровірш серед інших творів;
називає його основну відмінність.
Оповідання.
Подія в оповіданні.
Головний герой оповідання.
Тематика оповідань.
Автор твору і його ставлення до подій в оповіданні.
визначає за змістом і називає подію (випадок), про яку (який) розповідається в оповіданні;
співвідносить події в оповіданні з подіями в реальному житті і пояснює, що відображені події у тому чи іншому оповіданні не є точною копією з реального життя;
називає героїв (персонажів) оповідання;
визначає головних героїв оповідання;
називає теми дитячих оповідань, які опрацьовувалися під час навчання;
висловлює оцінні судження морального і етичного характеру про вчинки героїв прочитаних оповідань;
доводить думку прикладами з тексту.
Байка (невеликий, здебільшого віршований твір, у якому в гумористичній, алегоричній формі висміюються недоліки, негативні риси характеру, вчинки людей).
Герої (персонажі) байок.
Висновок-повчання у байці (мораль).
вирізняє байку серед інших літературних творів;
називає особливість байки (з опорою на тексти творів): наявність висновку-повчання;
встановлює зв’язок між вигаданим у байці і подібними реальними ситуаціями у житті, пояснює свою думку;
називає героїв байок;
визначає в тексті байки її висновок-повчання (мораль).
Повість, повість-казка (прозовий твір, у якому мають місце кілька подій)
Відмінність повісті від оповідання та казки.
Герої (персонажі) повістей, повістей-казок.
практично розрізняє повість, повість-казку;
пояснює їх відмінність від оповідання та казки;
правильно називає героїв повістей, повістей-казок.
П’єса (драматичний твір, написаний для вистави). Дійові особи.
Діалоги і монологи у п’єсі. Слова автора.
Дії (картини) у п’єсі.
вирізняє п’єсу серед інших літератрних творів;
називає ознаки, якими п’єса відрізняється від інших жанрів;
визначає у п’єсі діалоги, монологи, слова автора, дії (картини);
бере участь у постановці дитячих п’єс.