Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Структурні елементи книжки.
Анотація, відомості про письменника/письменницю у структурі книжки.
Учень/учениця:
знаходить у книжці, показує і правильно називає її структурні елементи: титульний аркуш, анотація, відомості про письменника/письменницю;
пояснює їх призначення;
прогнозує за анотацією зміст книжки;
розповідає коротко про письменника/письменницю.
Позатекстова інформація книжки (на обкладинці, титульному аркуші, у прикнижній анотації, передмові і т.ін.). ознайомлюється з новою дитячою книжкою з опорою на зміст обкладинки, титульний аркуш, прикнижну анотацію, передмову;
прогнозує її орієнтовний зміст.
Добір і читання дитячих книжок за темами. добирає і читає дитячі книжки на рекомендовану вчителем тему читання (із запропонованого переліку);
будує зв’язне висловлювання за змістом твору (творів).
Книжки на дитячій книжковій виставці. висловлюється щодо орієнтовного змісту книжок на виставці, їх тематики.
Пошук потрібної книжки (у відкритому фонді, а також за допомогою Інтернет-ресурсів бібліотеки). здійснює пошук потрібної книжки у відкритому фонді бібліотеки і з допомогою дорослих через Інтернет-ресурси бібліотеки.
Анотація на прочитану книжку. складає найпростішу анотацію на прочитану книжку (усно, з допомогою вчителя).
Довідкова література (дитяча енциклопедія, словники тощо) пояснює призначення довідкової літератури;
самостійно користується нею для пошуку потрібної інформації, розширення та поповнення своїх знань.
Дитяча періодика. Поняття «номер журналу», «рік видання», «примірник», «комплект». виділяє, правильно називає у дитячому журналі номер журналу, рік видання;
пояснює значення понять: «примірник журналу», «комплект» (з допомогою вчителя).
Культура спілкування під час колективного обговорення прочитаних творів. бере участь у колективному обговоренні змісту самостійно прочитаних книжок: уважно слухає думки, міркування однокласників; висловлює власні міркування щодо прочитаного: що вразило, що змусило задуматися, чому цю книжку варто прочитати;
виявляє толерантність, повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії.