Формування і розвиток навички читання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Читання вголос.
Читання мовчки.
Виразність читання. Тон, темп, гучність читання. Логічний наголос.
Темп читання і правильність розуміння прочитаного.
Смислова здогадка і темп читання.
Звукова культура під час читання.
Оперативне поле читання.
Учень/учениця:
читає наприкінці навчального року вголос правильно, свідомо, виразно, цілими словами та групами слів;
читає мовчки: очима (без артикулювання), свідомо;
під час читання вибирає та застосовує (самостійно та з допомогою вчителя) тон, темп, гучність читання, логічний наголос з урахуванням змісту та специфіки твору;
обирає темп читання, прийнятний для розуміння прочитаного;
виконує за завданням учителя вправи різних видів, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, розширення оперативного поля зору, правильності сприймання тексту, розвиток смислової здогадки, розвиток темпу читання вголос і мовчки; розвиток уваги і пам’яті в процесі сприймання.