Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Слухання-розуміння художніх творів (казка обсягом 210-230 слів).
Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій (з 4-5 кроків).
Учень/учениця:
називає персонажів, місце і час дії, послідовність подій у прослуханому тексті;
визначає тему сприйнятого на слух твору;
розповідає про свої враження, почуття, які виникли під час слухання;
висловлює власну думку про факти, події у сприйнятому на слух тексті;
адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.