Засоби художньої виразності, емоційного ставлення до змісту твору

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Засоби художньої виразності у тексті.
Переносне значення слів. Багатозначні слова.
Учень/учениця:
розпізнає і знаходить у тексті яскраві образні слова, вислови, вирази (епітети, порівняння, метафори без вживання терміна);
пояснює з допомогою вчителя мету їх використання у тексті;
знаходить слова з переносним значенням і багатозначні слова;
пояснює їх у контексті;
вживає у мовленні слова у переносному значенні;
Образні слова і вислови у власних висловлюваннях (переказах, творах на основі прочитаного). використовує в розповіді, переказі яскраві, образні вислови з прочитаного тексту, у тому числі творів усної народної творчості (з пісень, казок, прислів’їв, приказок);
Емоційний настрій твору.
Враження і почуття від прочитаного.
визначає загальний емоційний настрій твору (з допомогою вчителя);
передає свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях;
Оцінні судження про вчинки героя. висловлює елементарні оцінні судження морального і етичного характеру про вчинки героїв прочитаних творів, їхнє ставлення до природи, краси довкілля, людей, подій, явищ з використанням оцінної лексики.