Виразність читання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Пауза між реченнями.
Ритмічні пауза.
Сила голосу, тону і зміст та жанрова специфіка твору.
Учень/учениця:
правильно інтонує кінець речення;
дотримується ритмічних пауз, пауз, обумовлених розділовими знаками в тексті;
регулює силу голосу, тон залежно від змісту та специфіки твору (за завданням та з допомогою учителя).