Усвідомленість читання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Пряме й переносне значення слів у літературному творі.
Смислові зв’язки між реченнями і частинами тексту.
Смислова здогадка.
Цілісність змісту тексту.
Учень/учениця:
знаходить і пояснює значення слів, ужитих у тексті у прямому та переносному значеннях (за винятком незнайомих, незрозумілих слів, а також слів з високим ступенем образності);
виявляє в тексті незрозумілі слова і вирази, користується виносками;
розуміє, що слова в реченні, речення і частини тексту пов’язані між собою за змістом;
прогнозує орієнтовний зміст тексту, окремих його частин за заголовком, ілюстраціями;
знаходить в тексті відповіді на поставлені запитання;
називає основні факти, події, які послідовно передають цілісний зміст тексту;
пояснює зв’язки між фактами, подіями (під керівництвом учителя).