Темп читання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Темп читання вголос.
Уповільнення та пришвидшення темпу читання.
Оперативне поле читання.
Темп читання і зміст твору.
Учень/учениця:
за завданням учителя
виконує вправи з розвитку оперативного поля читання, зорового і смислового сприймання слів;
читає у різному темпі з уповільненням і пришвидшенням;
обирає темп читання і регулює його (повільно, швидко, помірно) залежно від змісту тексту (з допомогою вчителя) і
читає відповідно до обраного темпу.