Смисловий і структурний аналіз тексту

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Події у тексті, дійові особи.
Враження від прочитаного/прослуханого.
Учень/учениця:
називає фактичні події, дійових осіб; знаходить і пояснює (з допомогою вчителя) незрозумілі слова;
знаходить у тексті відповіді на запитання щодо відтворення фактичного змісту прочитаного;
розповідає про свої почуття, які виникли під час читання/слухання;
Зв’язок між подіями твору, між дійовими особами.
Істотні ознаки явищ, подій.
Дійові особи: мовлення, вчинки, мотиви поведінки.
Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та персонажів.
під час перечитування тексту встановлює зв’язки між подіями, дійовими особами;
виділяє істотні ознаки явища, події, персонажів (з допомогою вчителя);
відповідає на запитання про мовлення, вчинки, мотиви поведінки дійових осіб;
знаходить у тексті та пояснює слова якими автор формує ставлення читача до зображуваних подій і персонажів;
Найважливіші слова, речення для характеристики дійових осіб, подій, явищ. знаходить у тексті найважливіші слова, речення, що характеризують певні якості дійових осіб, подій, явищ;
Запитання до окремих абзаців і до тексту.
Тема і основна думка твору та тема і основна думка окремих абзаців.
формулює запитання до окремих абзаців і тексту загалом;
визначає (з допомогою вчителя) за змістом твору тему і основну думку окремих абзаців та тексту загалом;
Заголовок.
Зв’язок між заголовком твору і змістом прочитаного.
Смислова здогадка під час читання (слухання).
розпізнає у структурі тексту заголовок;
пояснює (з допомогою вчителя) зв’язок між заголовком твору і змістом прочитаного (темою твору);
добирає свій заголовок відповідно до теми твору;
прогнозує зміст тексту на основі заголовка твору, розгляду ілюстрацій;
висловлює власні міркування щодо можливого розвитку подій;
Поняття про абзац, його роль у тексті. розпізнає у структурі тексту абзаци;
знаходить у тексті абзаци;
визначає їх кількість;
знаходить (на невеликих за обсягом творах) спільне і відмінне у змісті двох послідовних абзаців;
Зачин, основна частина, кінцівка тексту. визначає у тексті зачин, основну частину, кінцівку;
Діалог у тексті твору.
Мова автора і дійових осіб.
знаходить у тексті діалоги;
визначає слова автора і слова дійових осіб;
читає в особах;
План твору (до 3 пунктів). обирає назву частини твору з двох пропонованих;
визначає частину твору (одну з двох) відповідно до її назви;
складає план (у малюнках, називних реченнях – без використання терміну «називне речення») невеликих за обсягом і нескладних за будовою епічних творів, текстів поділених на частини; використовує план (малюнковий, словесний) для відтворення тексту.