Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Словесні картини на основі прочитаного. Учень/учениця:
складає словесні картини до епізодів; розповіді за малюнками, опорними словами;
Переказ прочитаного твору, його частини.
доповнює під час повторного читання зміст творів за текстами з пропусками;
переказує твір, окрему його частину;
переказує із зміною часу подій;
Творчі роботи учнів за сюжетами прочитаних творів. самостійно і колективно складає варіанти кінцівок до відомих казок, оповідань;
складає твори-мініатюри (3 речення) про казкових героїв, за спостереженнями;
бере участь у групових і колективних інсценізаціях прочитаного, де виступає в ролі автора, актора, глядача (читає за ролями, передає голосом, жестами, мімікою характер персонажів);
Римування. Складання загадок, лічилок, небувалиць на основі прочитаного. заповнює пропущені рими в уривках віршів шляхом підбору слів, які подані для римування (індивідуально або у процесі групової чи парної роботи; за допомогою вчителя); добирає ланцюжок римованих слів;
придумує загадки, лічилки, небувалиці за прочитаним;
бере участь в обговоренні творчих робіт (малюнків, розповідей) однокласників за сюжетами прочитаних творів; висловлює оцінні судження.