Робота з художніми творами

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Дитячий ігровий фольклор.
Дитячі народні ігри. Лічилки. Мирилки, Співаночки. Скоромовки.
Учень/учениця:
обирає серед запропонованих творів малих фольклорних форм лічилки, мирилки, скоромовки, співаночки; правильно їх називає;
бере участь у колективному розучуванні зразків дитячого ігрового фольклору, їх інсценізації;
використовує лічилки, мирилки, скоромовки, загадки, співаночки в іграх з ровесниками.
Загадка (популярний жанр народної творчості, що розповідає про предмет, явища, їхні істотні ознаки, але не називає їх).
Образність у зображенні суті загадки.
вирізняє загадку серед інших творів малих фольклорних форм;
пояснює призначення загадок;
пояснює зв’язок між відгадкою і її образною назвою у загадці;
знає напам’ять 2-3 загадки, загадує їх одноліткам.
Казка (літературний твір, у якому є вимисел, фантазія).
Особливості побудови казки: традиційні зачин, кінцівка, повтори, постійні образні вислови, звертання.
Народні казки про тварин.
Герої казок про тварин, їхні вдача, вчинки.
Послідовність подій у казках про тварин.
Поняття про літературну казку.
називає ознаки народної казки: наявність у змісті вигадки, фантазії;
розповідає про особливості побудови казки: традиційний зачин, кінцівку, повтори;
вирізняє серед інших літературних творів казки про тварин;
знає сюжети казок про тварин, які вивчалися на уроках читання;
переказує зміст казок про тварин;
визначає й називає героїв казок про тварин;
розповідає про основні риси характеру персонажів у казках на основі спостережень за їх поведінкою, вчинками (за запитаннями вчителя);
передає це голосом під час читання, інсценування;
висловлює елементарні узагальнені оцінні судження (наприклад, лисиця – хитра, вовк – злий; заєць – боягуз і т. ін.);
визначає послідовність подій у казках;
пояснює, що літературна казка – це авторський твір.
Вірш. Рима, ритм, настрій у вірші.
Сила і тон голосу, темпоритм при читанні вірша.
Заучування віршів напам’ять за малюнками, опорними словами.
вирізняє вірш серед інших літературних творів;
знаходить у вірші римовані слова;
спостерігає за звучанням ритму вірша (з голосу вчителя, актора в аудіозаписі) і визначає його настрій;
розрізняє веселі й сумні вірші;
виділяє в тексті слова, словосполучення, розділові знаки, що вказують на відповідні темп, силу голосу, тон звучання (з допомогою вчителя);
читає виразно вірш (після попередньої підготовки);
заучує вірші напам’ять, використовуючи опорні слова, малюнки;
на кінець навчального року читає напам’ять 4 вірша.
Оповідання (невеликий розповідний художній твір про якийсь випадок, епізод із життя героя).
Персонажі (герої) оповідання, їхні вчинки, мотиви поведінки.
Формування письменником/письменницею читацького враження про зображувані події та персонажів.
вирізняє оповідання серед інших літературних творів;
визначає й називає персонажів оповідання; висловлює свою думку щодо поведінки героїв;
висловлює елементарні оцінні судження морального і етичного характеру про вчинки героїв прочитаних творів, їх ставлення до природи, краси довкілля, людей, подій, явищ з використанням оцінної лексики (за допомогою вчителя).