Літературознавча пропедевтика

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Тема та основна думка твору Учень/учениця:
відповідає на запитання: про кого, про що йдеться у творі?
висловлюється щодо теми та основної думки твору (з допомогою вчителя).
Сюжет і композиція
(без уживання термінів)
Початок, основна частина, кінцівка твору.
Послідовність подій у творі, зв’язки між ними.
визначає в невеликих за обсягом і нескладних за будовою творах початок, основну частину, кінцівку;
знаходить у творі частину про окрему подію (за завданням учителя);
відтворює послідовність подій у творі, у тому числі за допомогою малюнків, ілюстрацій;
встановлює й пояснює зв’язок між двома подіями (за питаннями вчителя).
Герой, персонаж твору;
вчинки героя (персонажа), портрет, мова.
називає героя, героїв (персонажа, персонажів/ дійову особу, дійових осіб) твору;
розрізняє позитивні й негативні вчинки персонажів;
знаходить у тексті опис зовнішності персонажа, факти про його вчинки, події, які з ним відбуваються.
Автор твору називає автора та його твір (прізвище письменника/письменниці, заголовок);
пояснює, що автором твору називають письменника/письменницю, який/яка написав/написала даний твір.
Мова художнього твору знаходить у тексті слова, які точно, образно відтворюють подію, зображають персонажа, його вчинок; точно й образно описують картину;
пояснює слова, які допомагають точно уявити те, про що йшлося у творі;
знаходить у тексті слова, речення за певними орієнтирами (найдовше, власні назви, слова, які звучать однаково, але мають різний смисл і т.ін.).
Жанр
Дитячі народні ігри. Лічилки. Мирилки. Співаночки. Скоромовки. Загадки.
Казки. Вірші. Оповідання.
розрізняє дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки, казки, оповідання, вірші;
називає ситуації, коли використовують лічилки, мирилки, скоромовки, загадки;
називає відмінності між казкою й оповіданням, оповіданням і віршем.