Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці
Слухання-розуміння художніх творів (казка обсягом 140-160 слів).
Слухання-розуміння інструкцій, що стосуються виконання навчальних дій (2-3 кроки).
Учень/учениця:
відповідає на запитання (хто? що? де? коли?) за прослуханим текстом;
називає послідовність подій у прослуханому тексті;
розповідає про власні почуття, які викликав прослуханий текст;
адекватно виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання поставлених учителем навчальних завдань.